Holesterol

Prosečan sadržaj u 100 g proizvoda Holesterol
Kokošije jaje, žumance, sirovo1085 mg
Ćureće jaje, sirovo933 mg
Pačije jaje, sirovo884 mg
Guščije jaje, sirovo852 mg
Prepeličje jaje, sirovo844 mg
Ovčije mleko, sveže27 mg